Nalaganje

Ustvarjamo PRAVE TIME

Tembuilding akademija s slovenskim proizvodom po celem svetu

"Krst pri Savici" - strateška timska igra, ki smo jo razvili v Teambuilding akademiji, je sedaj na voljo tudi v tujini. Za potrebe naših tujih partnerjev, s katerimi širimo zavedanje o pomembnosti strukturiranega razvoja timskega dela, smo tako razvili poslovno strateško igro z vsebino znane zgodbe iz grške mitologije "Heroes of Troy". V triurni igri tim odpotuje v čas tik pred slavno Trojansko vojno in pomaga nesrečnima zaljubljencema Parisu in Heleni ubežati vojski razjarjenih Menelaja in Agamemnona. Igra namensko preizkuša različne vidike dobrega dela timov: od sodelovanja, vodenja, komunikacije, reševanja konfliktov, delitve dela, zaupanja, odločanja do postavljanja strategije in taktike, prilagajanja okolju in nastalim spremembam ter projektnega dela.  Igra je bila uvrščena v seznam ponudbe za celotno svetovno mrežo Catalyst Global in se že izvaja tudi v baltskih državah. Pozitivni odzivi iz tujine nam pomenijo izjemno motivacijo za nadaljnje delo in tudi kopico novih idej za ustvarjanje. 

Aktualno in zanimivo o timskem delu

Untitled 2

TBA na prvem mestu med TOP inovatorji kongresnega turizma v JV Evropi

Še posebej veliko nam pomeni informacija, da smo se na prvo mesto uvrstili v kategoriji najbolj inovativnih oblikovalcev trendov te panoge v tem delu ... [Več]
Untitled 4

Srečanje svetovne mreže Catalyst Global v Bankoku pod sloganom "VISION 2020"

Konec oktobra smo se udeležili polletne konference največje svetovne teambuilding mreže Catalyst Global, katere partner je tudi ekipa Teambuilding aka... [Več]
Untitled 3

Harmonija strun najbolj iskan timski program za vodstvene time

Kot dobro orodje za preverjanje usklajenosti ter učinkovitosti sodelovanja vodstvenih timov se je izkazal timski program Harmonija strun. Ta je z zadn... [Več]
Copyright © 2015 TBA d.o.o.