Nalaganje

Izobraževalni programi

teambuilding akademija delavnica seminar

Vodenje timov 1, 2, 3

Razvoj vodstvenih kompetenc

Intenzivni tridnevni program zajema spoznavanje pristopov uspešnega vodenja in ključnih tehnik motiviranja članov raznolikih timov. Z analizo identificiramo tudi morebitne izboljšave vašega obstoječega tima.
Osebna izkaznica delavnice:

Trajanje: 24 (3 x 8) pedagoških ur. Lahko se izvede le prva ali prvi dve stopnji. Delavnice se vsebinsko nadgrajujejo.
Primernost: Delavnica je primerna za vse udeležence in ne zahteva fizičnega napora. Izvaja se v seminarski sobi.

Komu je delavnica namenjena:
  • Vodjem timov
  • Članom timov, ki se pripravljajo na vodstveno funkcijo
  • Vodjem izobraževanj in kompetenčnih centrov
  • Kadrovnikom in vodjem razvoja talentov

Cilji delavnice:
  • Spoznati osnovna orodja vodenja, motiviranja in ustreznega komuniciranja s člani tima
  • Študije primerov iz prakse
  • Priprava kratkoročnega osebnega akcijskega načrta na podlagi analize in dobljenih ugotovitev

Opis delavnice:
Vodenje učinkovitega tima ni samodejen proces, pač pa načrtno delo vodje, ki zahteva njegovo visoko kompetentnost za spopadanje z izzivi delovnega vsakdana. Uspešno delovanje tima je v veliki meri odvisno prav od njegovega vodje – dober vodja ve, kdaj, v kolikšni meri in na kakšen način je v timu prisoten, da je njegovo delovanje optimalno.
Na delavnici bomo spoznali načine uspešnega vodenja timov ter specifike različnih načinov vodenja. Poleg pregleda psihološkega ozadja bomo spoznali več modelov vodenja ter ključne tehnike motiviranja članov tima. Vloga vodje se skozi razvoj tima spreminja in je zelo odvisna od faze razvoja, v kateri se tim nahaja. V ta namen smo v Teambuilding akademiji razvili model Osredotočenost vodenja glede na faze v razvoju tima, ki omogoča razumevanje prednostnih nalog vodij v posamezni fazi razvoja tima. Hkrati bomo postavili tudi osebni razvojni načrt vodje za dvig njegovih vodstvenih kompetenc.

Pošljite povpraševanje

Vas zanima več o programu?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam odgovorimo z naborom dodatnih informacij.

captcha


Copyright © 2015 TBA d.o.o.