Nalaganje

Sistemske rešitve

teambuilding akademija seminar izobrazevanje progr

Ocenjevalni center: Jaz kot vodja

Ocenjevalni center

Sklop omogoča pregled osebnostnih lastnosti in vodstvenih kompetenc posameznikov v vlogi vodij v timu. Trener in zaposleni na podlagi razvojnih intervjujev pripravita razvojni načrt in načrt doseganja zastavljenih ciljev.
Sklop Jaz kot vodja omogoča pregled, kakšne so osebnostne lastnosti in vodstvene kompetence posameznikov ter kako se ti v timih znajdejo kot vodje. Sestavlja ga serija spletnih vprašalnikov glede osebnostnih lastnosti (velikih pet osebnosti, zadovoljenost temeljih potreb, medosebni odnosi, prevladujoč vzorec vodstvenega vedenja) ter vprašalnik o vodstvenih kompetencah. Izpolnjeni vprašalniki predstavljajo osnovo za 3 enourne razvojna intervjuje. Na osnovi prvega intervjuja pripravimo razvojni načrt posameznika, drugi in tretji pa služita za spremljanje doseženih rezultatov in se izvedeta v roku dveh oziroma štirih mesecev po izvedbi prvega. Ugotovitve so povzete v kratkem poročilu, ki vključuje tudi razvojni načrt in načrt za doseganje zastavljenih ciljev, in ga skupaj pripravita trener ter zaposleni.

Pošljite povpraševanje

Vas zanima več o programu?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam odgovorimo z naborom dodatnih informacij.

captcha


Copyright © 2015 TBA d.o.o.