Nalaganje

Sistemske rešitve

teambuilding seminar tba izobrazevanje

Prenos vrednot na zaposlene

Ocenjevalni center

Cilj tega sklopa je izgraditi jasno vez med vrednotami podjetja in pa člani tima. Pravilno razumevanje vrednot ključno prispeva k vrhunskim rezultatom podjetja, v programu pa se posvetimu prenosu le-teh v prakso in v vsakdanje delo.
Dobro opredeljene vrednote podjetja so ključne za uspešno delo zaposlenih. Posamezniki imajo zelo različne sisteme vrednot – ti sistemi se med seboj razlikujejo in s tem narekujejo različne sisteme dela, različne usmeritve in različna vedenja zaposlenih. Prav zato je ključno, da podjetje opredeli svoj sistem vrednot, ki zaposlenim kaže ustrezno vodilo pri ravnanju in vedenju. Vrhunski rezultati v podjetju so lahko doseženi samo takrat, ko zaposleni vedno, za kaj se podjetje - in s tem tudi zaposleni - zavzemajo. Vrednostni sistem ima večina podjetij izdelan, precej večji izziv predstavlja njegov prenos v prakso – se pravi kako vodstvo doseže, da so te vrednote jasne in tudi sprejete.

Pošljite povpraševanje

Vas zanima več o programu?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam odgovorimo z naborom dodatnih informacij.

captcha


Copyright © 2015 TBA d.o.o.