Nalaganje

Edutainment – novi trendi na področju timskih programov

teambuilding program programme art of war tba cesa

Timski programi (teambuildingi) so se v zadnjih letih razvili iz zabavnih dogodkov v načrtne timske aktivnosti z jasno opredeljenimi izobraževalnimi cilji. 

Kljub dodajanju izobraževalne note klasičnim timskim vsebinam so aktivnosti še vedno sproščene in zabavne, s čimer zagotavljamo pripravljenost za sodelovanje in angažiranost udeležencev. S prepletom izobraževanja in zabave so teambuildingi postali edinstveni »edutainment« dogodki. Osnovna oblika edutainmenta so različni tipi aktivnih moderiranih timskih delavnic, kjer udeleženci na praktičen način usvojijo principe timskega dela, analizirajo delovanje svojega tima ter oblikujejo načrt za bolj učinkovito nadaljnje (so)delovanje. Vse pogosteje pa za svoje naročnike organiziramo ciljno usmerjene timske programe za večje skupine ali celotno podjetje - do tisoč udeležencev. 

Konference, (novo)letna srečanja zaposlenih, piknike ali druge oblike formalnega druženja tako nadgradimo z atraktivnim timskim programom, kjer je poleg spoznavanja, mreženja in zabave v ospredju tudi izbrana vsebina v obliki povzetka konference, strategije, vizije ali vrednot podjetja. Še posebej pomembna je z naročnikom vnaprej dogovorjena tematska zgodba dogodka, ki omogoča visoko motiviranost udeležencev za sodelovanje.

Ključne komponente timskih programov

Ne glede na vrsto timskega programa, števila udeležencev ali kompleksnosti izvedbe, pri Teambuilding Akademiji v času načrtovanja in priprav vedno sledimo modelu vključevanja 4 ključnih komponent:
  • Skupinska dinamika: vse aktivnosti, ki sestavljajo dogodek, zahtevajo timsko delo in sodelovanje. To pomeni, da ekipa aktivnosti ne more opraviti brez sodelovanja vseh članov oziroma brez dobrega timskega dela.
  • Izkustveno učenje: udeleženci znanje usvojijo prek praktične aktivnosti - nikoli niso zgolj pasivni opazovalci, temveč aktivni člani, soočeni z raznovrstnimi timskimi izzivi.
  • Zabava: pri izvedbi vseh dogodkov zagotovimo sproščeno in zabavno vzdušje.
  • Izobraževalni cilj: ta je lahko plošen ali zelo specifičen. Poleg obvladovanja mehkih veščin so cilji lahko tudi specifična znanja, kot na primer kuhanje, zgodovina, umetnost.
Ključno seveda je, kako vse štiri komponente povezati v privlačen paket, ki bo kljub izobraževalni vsebini ostal zanimiv in motivacijski za vse udeležence. Odličen primer, ki temelji na tem konceptu, je moderirana delavnica Krepitev timskih vezi. Sestavlja jo več 30–60 minutnih timskih aktivnosti, ki jim sledi evalvacija timskega dela in sodelovanja. Izbor aktivnosti je odvisen od strukture tima in ciljev izobraževanja. Zaradi sproščenega vzdušja, visoke stopnje timske dinamike ter izkustvenega učenja pa delavnica omogoča večje sprejemanje zastavljenih izobraževalnih ciljev. Ti so lahko opredeljeni bolj splošno ali pa usmerjeni na določena področja znotraj mehkih veščin oziroma timskega dela.

Kako ustvariti atraktiven in nepozaben izobraževalni timski dogodek tudi za večje skupine?

Eden od vidnih trendov na področju edutainment koncepta je kombinacija kompleksnih in inovativnih timskih delavnic in programov z letnimi srečanji zaposlenih (npr. strateškimi seminarji, cikličnimi srečanji, novoletnimi zabavami, poletnimi pikniki). Izobraževalna nota v takih primerih je dodana v obliki vključevanja korporativnih sporočil ali vrednot podjetja.

Nadgradnja tradicionalnih korporacijskih dogodkov v aktivne in moderne timske programe z izobraževalno noto omogoča višjo stopnjo zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih za sodelovanje. Naj izpostavimo tudi možnost združevanja budgetov posameznih oddelkov – marketinga, korporativnega komuniciranja / PR-ja, kadrovskega oddelka in njihovo povezanostjo s strategijo podjetja, saj s takim načinom dela dosežemo več ciljev hkrati. 

V zadnjih letih je še posebej zaželeno vključevanje družbene odgovornosti. Iz izkušenj vemo, da je v takih primerih ključna prepričljiva zgodba. Ta poveže različne timske aktivnosti v koherentno celoto pa naj bo to kitajska filozofija ali glasba, ki udeležence motivira, da z veseljem aktivno sodelujejo in timsko rešujejo izzive. V kombinaciji z odlično scenografijo, glasbeno kuliso ter dodelano »hi-tech« opremo vsaka zgodba postane resnična. Seveda pa je razpon dogodka vedno odvisen od sredstev, ki so na voljo. Kreativnost nima meja, budgeti pač. Zato je ključno najti optimalni izobraževalni timski program, ki je po eni strani izjemno atraktiven in ustreza strukturi ter ciljem skupine, po drugi strani pa ustreza razpoložljivim sredstvom. Prav to pa je ena od ključnih prednosti oziroma dodana vrednost, ki jo k timskim programom doprinesemo organizatorji TBA.

Odličen primer modernega edutainment programa je Umetnost vojne (The Art of War) 

Dinamična in strateška aktivnost z atraktivno in izobraževalno ter še vedno zabavno in zanimivo zgodbo. Njeno privlačnost dodatno krepi izjemna scenografija. Cilji programa segajo od aktivnega timskega dela, sodelovanja in spodbujanja komunikacije do tistih  bolj specifičnih, ki jih določimo skupaj z naročnikom.

Rodrigo Fernandez (Astra Zeneca UK) o programu Umetnost vojne: "Umetnost vojne je celovit timski program, ki vzpodbudi strateško razmišljanje, upravljanje s spremembami in mišljenje, usmerjeno na zmago. Prav tako pomaga pri razumevanju vodstvenih situacij in različnih izzivov, s katerimi se danes soočajo podjetja. Mojem timu je pomagal razumeti, da so stari kitajski principi bojevanja lahko zelo podobni današnji tekmi v poslovnem svetu in da so mnoga starodobna znanja zelo uporabna pri vodenju organizacije do uspeha.'" 

Copyright © 2015 TBA d.o.o.