Go Team buildign

Kaj je dober team building?

15 min

Pri TBA smo vzpostavili model, ki povzema 7 elementov, ki po našem mnenju tvorijo dobre teambuilding programe, vsak med njimi pa ima 3 ključne dele.

dr. Luka Jan

Programski direktor

Zaupajte mu. On je doktor!

dr. Luka Jan

3

Pri TBA smo vzpostavili model 7E3. Model povzema 7 elementov, ki po našem mnenju tvorijo dobre team building programe, vsak med njimi pa ima 3 ključne dele. Model je sestavni del vsebine Train the trainer, ki ga prenašamo na vse naše trenerje in po katerem običajno dizajniramo dogodke za naše naročnike. Tako vemo, da bodo naše stranke na koncu dobile najboljši team building. 

7 elements of extraordinary events

model 7 elementov dobrih team buildingov

 

Kako torej naredimo dober team building? Da bo vaš dogodek res izvrsten, upoštevajte naslednjih 7 elementov:

 

1.    Dober team buidling je tisti, ki nam da pravi rezultat

Dober team building mora dati željeni rezultat. Ker pa je željeni rezultat pogosto nedoločen oz. se nihče v podjetju tega ne vpraša, je tudi izbira ustreznega team buildinga pogosto zelo težka naloga za organizatorja dogodkov v podjetju. Po dogodku pa je nato edino merilo uspešnosti dogodka, odgovor na vprašanje: “Ali ste se imeli lepo?”

Verjetno ni veliko projektov v podjetju, ki se bi jih lotili na tak način in pričakovali dobre rezultate. Že s kratkim pogovorom s ključnimi akterji v podjetju lahko pred team buildingom zastavimo veliko bolj smiselne cilje za naše podjetje in udeležence team building programa v danem trenutku. Tukaj lahko uporabimo vse znanje postavljanja prioritet in določimo EN najpomembnejši rezultat, po katerem bomo ocenjevali, ali je bil team building dober, ali pa ne. Poleg tega določimo še največ en SEKUNDARNI rezultat – neke vrste vzporedni cilj, ki bi ga tudi želeli vključiti v program. V 95% primerov se moramo tukaj ustavit in prenehat naštevat še vse ostale cilje, ki bi bili dobri. Tako kot imajo dobre marketinške kampanje eno jasno sporočilo ima tudi team building samo eno merilo uspešnosti. Tako večino elementov programa podredimo temu cilju, ki ga na različne načine vpeljemo v team building program.

Možni cilji za dobre team building programe:

1)    GRADNJA POVEZAV MED UDELEŽENCI

Ko govorimo o sodobnih organizacijah, ki so agilne, imajo dober prenos informacij in akcijsko naravnane, govorimo o prepletenih mrežah sodelavcev. Oddelki niso povezani zgolj po vertikali preko vodij, ampak tudi po horizontali. Seveda ne vsak z vsakim, ampak vsak s kom drugim. Bolj kot so povezave v podjetju razpršene bolj sodobna in agilna organizacija lahko postanemo.

How organizations work

slika Deloite. The adaptable organisation 2018: Večfukcijski timi in povezave med njimi v organizaciji. Več horizontalnih povezav pomeni hitrejše delovanje

 

Kako lahko ta cilj dosežemo na team builidng dogodku?

 • Naključna delitev ljudi v skupine in ustrezne spoznavne aktivnosti, ki nam pomagajo zgraditi osnovne povezave v timu.
 • Zagotavljanje psihološke varnosti in dizajn aktivnosti za uspeh tima. Sliši se veliko bolj enostavno, kot pa v resnici je – ekipi dati dovolj zahteven izziv, da se bodo morali potruditi za uspeh, a hkrati nikoli ne prišli v zadrego in slabo počutje. Zelo hitro je za koga v skupini, kjer se ne poznamo med seboj, situacija nelagodna.
 • Posameznikom damo možnost, da pokažejo svoje talente in pomembno doprinesejo k uspehu ekipe.
 • Povezovanje preko nenavadne izkušnje, ki si jo bomo zapomnili, kot je doseganje nemogočega, obisk posebnih lokacij, doživetje nečesa unikatnega, še ne videnega.

Harmonija strun

10 timskih programov, kjer je to najpomembnejši cilj:

2)    PRENOS KLJUČNEGA SPOROČILA

Zelo pogosto je glavni cilj dobrega team building dogodka prenos nekega ključnega sporočila, ki je pomembno za prihodnost podjetja ali tima. Primeri takih sporočil:

        a.  Doživeti vizijo podjetja
        b.  Življenje poslanstva
        c.  Ozaveščanje vrednot in korporativne kulture podjetja
        d.  Aktivacija osrednjega sporočila dogodka (npr. Presežen plan, ključni element nove strategije…)
        e.  Aktivnosti povezane z novo iniciativo (npr. Zdravje na delovnem mestu, digitalna transformacija, podjetniški duh,…)

V tem delu leži največ možnosti za kreativnost in različnih možnosti – kako ključno sporočilo dogodka prenesti na udeležence. Žal se velikokrat ustavimo zgolj pri vizualni podobi dogodka, ki pa je seveda bistveno manj učinkovita, kot pa zasnova ustreznih aktivnosti in doživetij, ki to sporočilo pripeljejo do srca.
 

How organizations work

 

Premikamo se v ekonomijo namena, kjer je namen organizacije osrednji vir motivacije zaposlenih in gonilo inovacije v podjetju.

Ključna vprašanja pri oblikovanju elementov:

 • Kaj želimo, da udeleženci vidijo / slišijo / okusijo/ naredijo?
 • Kaj je najboljši simbol / prispodoba našega sporočila?
 • Katere zgodbe imajo podobno sporočilo, kot ga želimo predati?
 • S čim lahko sporočilo približamo posamezniku?

Timski video

10 timskih programov, kjer je sporočilo najpomembnejši cilj:

3)    RAZVOJ TIMA / ORGANIZACIJE

Včasih je namen team building dogodka usmerjen v razvoj delovanja tima ali organizacije. V tem primeru v dogodek dodamo različne vaje in aktivnosti, ki nam dodajo vpogled v naše delovaje ali pa predstavijo ideal, ki ga lovimo ter običajno v drugem delu analiziramo s skrbno pripravljenimi vprašanji, ki omogočijo kar najbolj bogato učno izkušnjo.

Glede na čas in cilje lahko dodamo tudi vodeno moderacijo tima ali skupin, s katero pridemo do nabora idej za spremembe, izbora najustreznejših in oblikovanje osnovnega akcijskega načrta za vpeljavo predlaganih sprememb.

Ključna vprašanja pri pripravi team buildinga za razvoj tima oz. organizacije:

 • Katero znanje oz. kompetenco želimo pridobiti?
 • Kdo bo glavni generator idej za spremembo?
 • Kdo je glavni odločevalec, ki bo odobril željeno spremembo?
 • Kdo bo glavni nosilec aktivnosti za spremembo?

5 nivojev timskega dela

5 nivojev timskega dela, ki jih moramo doseči za dobro delovanje tima in njihove disfunkcije

10 timskih programov, kjer je razvoj najpomembnejši cilj:

4)    VRNITI / POMAGATI OKOLJU, V KATEREM DELUJEMO

Eden glavnih trendov novodobnih organizacij je skrb za okolje in skupnost v kateri delujemo. Dogodek tako deluje še posebej čustveno in udeležencem ponudi drugačno izkušnjo, podjetje pa na ta način pušča pozitivni pečat v okolju, v katerem deluje.

Po takih programih pogosto slišimo od udeležencev: »Hvala podjetju, ker mi je omogočilo to izkušnjo.«

Trendi

The rise of the Social enterprise 2018 Deloitte Global human capital trends: Pomembnost trenda in ocena pripravljenosti podjetij

 

Tovarna koles

Timski programi, kjer je skrb za druge najpomembnejši cilj:

5)    ZABAVA IN SMEH

Včasih so timski dogodki bolj kot ne namenjeni zabavi in ne želimo dodajati nič drugega. Tukaj ne gre toliko za team building, kot team bonding. Ker pa se vsak zabava po svoje, je v tem primeru najbolj pomembno poznati vaše udeležence in kakšne so njihove predstave o dobri zabavi. To vas potem vodi pri izbiri lokacije, gostinskih storitev, glasbe, dogodek pa lahko popestrite tudi z zabavnimi aktivnostmi.

Performance

MOČ KAVNEGA AVTOMATA: Slika prikazuje vpliv instalacije kavnega avtomata v pisarno na povečanje učinkovitosti v ključni metriki klicnega centra banke – povprečen čas trajanja klica. Povečano število osebnih stikov je spremenilo število in kvaliteto interakcij med sodelavci (engagement, energy). V povprečju se je učinkovitost timov povečala za 8%, najslabši timi pa so svojo učinkovitost povečali kar za 20%. (HBR. The new science of building great teams).

10 timskih programov, kjer je zabava najpomembnejši cilj:

Zdaj ko smo si podrobno ogledali, kako postaviti najpomembnejši element vsakega dogodka – cilj, še preletimo ostale elemente izjemnih dogodkov:

 

2.    Dober team builidng je tisti, ki ima jasno definirano ozadje

Pomeni, da poznamo udeležence, starostno in spolno strukturo, izobrazbo, zgodovino podjetja in druge posebnosti naše skupine, ki jih upoštevamo pri prilagajanju izvedbe. Da upoštevamo korporativna vodila (primer: uporabljajo se lahko le pisala z modro tinto) in branže, iz katere prihaja podjetje (npr. višje varnostno zahteve finančnih institucij v primerjavi s povprečnim podjetjem).

 

3.    Dober team builidng ima bogato vsebino

Zgodba dogodka in povezane aktivnosti morajo imeti jasno rdečo nit in sporočilno vrednost, sama izvedba pa oblikovana tako, da bodo prišle tarčne kompetence do izraza. Tako bo recimo isti program, kot je Tovarna koles za nasmeh do ušes imel popolnoma drugačno izvedbo, v kolikor bo glavni poudarek vodenje projektov ali pa prevzemanje odgovornosti.

 

4.    Dober team building je zabavno izobraževanje

Kaj so ključni dejavniki dobrega počutja, ki jih moramo zagotoviti na dogodku? Kdaj in kako bomo prevzemali dirigentsko palico in kateri nivo kompleksnosti je potreben, da gremo na zabavno herojsko potovanje? Kako lahko dogodek prilagodimo, da bo odražal posebnosti udeležencev ali podjetja?

 

5.    Organizacija dogodka

Ko imamo izdelan načrt dogodka, se je potrebno lotit organizacije. Tukaj je zlato pravilo organizacije dogodka od zunaj navznoter. Kar preprosto pomeni, da imajo prednost vsi zunanji dejavniki, na koncu pa se lotimo še podrobne izdelave vsebine, ki je odvisna od nas 

 • Bliskovit odziv na potrebe / vprašanja naročnika.
 • Najprej je potrebno poskrbeti za vse dogovore z zunanjimi izvajalci (lokacija, gostinci, nastopajoči, prevoz ...).
 • Nato sledijo naročila posebnih elementov in grafični dizajn.
 • Na koncu spilimo vsebino, ki je odvisna samo od nas. Tukaj je timsko delo ključ do uspeha.

 

6.    Izvedba dogodka

Dober načrt nam bo bistveno olajšal izvedbo, zato je usklajevanje izvedbene ekipe ena ključnih nalog tik pred samim dogodkom. Predvsem je pomembno, da imamo vsi jasno sliko, kaj želimo doseči in da je nekako jasna meja, kdo lahko sprejema katere odločitve. Tukaj je dobro, da skušamo čim več odločitev prepustiti širši ekipi, da imamo sami možnost ukvarjanja z najpomembnejšimi vidiki dogodka. Zelo veliko odtehta uigrana in predana ekipa, ki v dogodek vpihne tudi nekaj svoje srčnosti.

 

7.    Vrednotenje

Vrednotenje dogodka nam da odgovor na vprašanje, Ali smo dosegli zastavljene cilje. Hkrati je priložnost za žetev morebitnih novih spoznanj in iskanje izboljšav v prihodnje ter kvalitetno povratno informacijo ekipi, ki je pripravila in izvedla dogodek.

 

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

People sitting on the ground

Zakaj je team building pomemben?

ideje za team building igre

Team building igre

Go Team buildign

Kaj je dober team building?

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.