Man looking toward light

Moderni vodja je zavestni vodja

10 min

V modernih organizacijah je vodenje postalo povsem drugačna funkcija, kot je bila še pred nekaj leti. Avtoriteta se spreminja v polno zaupanje med vodjo in člani tima. Da pa lahko vodja vodi v duhu zaupanja, mora biti do svojih članov povsem avtentičen.

V modernih organizacijah je vodenje postalo povsem drugačna funkcija, kot je bila še pred nekaj leti. Predvsem vpeljevanje vodenja na daljavo in hibridnega vodenja je povsem spremenila tradicionalno funkcijo vodenja. Avtoriteta se spreminja (oziroma se bo kmalu morala spremeniti) v polno zaupanje med vodjo in člani tima. Pri trenutnih procesih dela lahko tim le na ta način izkorišča ves svoj sinergični potencial. To še toliko bolj vidi pri delu na daljavo, ki postaja del našega poslovnega vsakdana. Da pa lahko vodja vodi v duhu zaupanja, mora biti do svojih članov povsem avtentičen, kar pa seveda pomeni, da mora zares dobro poznati samega sebe in se odpreti svojim sodelavcem. 

Moderni vodja je zavestni vodja. To je vodja, ki se zaveda svoje pojavnosti v svetu in razume, kakšen vpliv ima na ljudi okrog sebe. Zavestni vodja se zaveda sebe, svojega poslanstva in nazorov ter zna upravljati svoja čustva in vizije. Zato so poleg ekstremne prilagodljivosti in debele kože za novodobno vodenje pomembne zelo drugačne kompetence, kot so bile še pred kratkim: biti iskalec osebne rasti, kokreacija s svojimi sodelavci, mirnost, empatija, ponižnost in druge, ki jih še pred nekaj leti ni bilo na spisku. Večine tega nas žal ne učijo v šolah, zato je nujno, da na njih delamo predvsem sami. 

Ena od osnov razumevanja mojega obstoja kot vodje je tudi zavedanje, na kateri stopnji zavesti se ta trenutek nahajam. O nivojih zavesti obstaja gora teorij, če pa jih nekako združim, v grobem obstajajo tri. Gre za mentalni model, kako rastemo skozi življenje, kdo smo v okolju v katerem delujemo in v kakšnem odnosu smo z vsem okoli sebe. Vsak od nas se nahaja na eni od teh treh stopenj. Bolj kot bomo želeli biti prilagojeni novodobnemu vodji, višje na lestvici nivojev bomo morali biti.

Paper man representing leader climbing starsr

Največ ljudi na svetu se še vedno nahaja na Stopnji 1, ki jo imenujejo tudi Nivo Žrtve. Na tej stopnji se življenje dogaja samo od sebe. Verjamemo, da je vse mehansko in da smo ujeti v stroju, katerega del smo. Vse kar se nam dogaja, je odvisno od okolja, od katerega smo odvisni. Vse, kar vpliva na nas je izven nas. Za vse naše težave ali nepremostljive ovire je vedno kriv nekdo drug (lahko je to naš partner, sosed, šef, predsednik). Verjamemo, da sam nimamo nobenega vpliva na večje spremembe v svojem življenju.

Na poti osebnega razvoja se ljudje v nekem trenutku zavemo, da pa le imamo nek vpliv na potek svojega življenja. In to zavedanje je premik na Stopnjo 2 – Sprememba sveta. Tukaj ugotovimo, da lahko premaknemo stvari okoli sebe. Da lahko določene stvari spremenimo. Lahko postavimo cilje in jim sledimo, lahko se naučimo razmišljati drugače, lahko osebno in poslovno rastemo, lahko vplivamo na ljudi okoli sebe. Na tej stopnji ugotovimo, da svet okoli nas lahko sami obrnemo tudi v svojo korist. Vse več ni odvisno le od drugih.

Tej pa sledi Stopnja 3, ki jo lahko poimenujemo Sprememba sebe. Tukaj ugotovimo, da lahko popolnoma spremenimo sebe in svoj pogled na svet. Spoznamo, da obstajata dva svetova – zunanji in notranji. In da je notranji še bolj pomemben za vse, kar se nam dogaja in kako dojemamo svet okoli sebe. Tukaj že začnejo ljudje uporabljati tudi duhovne prakse, kot so meditacija, čuječnost in podobno, kar nam lahko močno zmanjšuje stres in povečuje osredotočenost. To lahko še nadgradimo s hvaležnostjo, sočustvovanjem, afirmacijami, intuicijo in celo zavestnim kreiranjem ali manifestacijo, ki nam omogoča še lažje in hitrejše doseganje zadanih ciljev. Na tej stopnji se nam dejansko odpre nov svet, ki ga prej nismo poznali. Veliko vodij že vpeljuje takšne prakse v svoje vsakodnevno življenje in tudi v delo s svojimi timi. Videli smo že veliko res dobrih potez modernih vodij, tudi v slovenskih organizacijah. Kljub temu pa lahko rečem, da so poslovne prakse na Stopnji 3 v veliki večini slovenskih podjetij še vedno le tabu tema, o kateri raje ne govorimo.

highlighting the word leader in textbook

Za vodje, ki si želimo naprej je nujno, da ugotovimo in si odkrito priznamo, na kateri stopnji zavesti smo ta trenutek. Šele ob zavedanju le-te bomo lahko nadaljevali s svojim osebnim razvojem. Če si ta model lahko predstavljamo pred sabo, bomo lahko dosti lažje določili našo pozicijo, hkrati pa se bomo z razumevanjem modela lažje premaknili naprej. Večina vodij, s katerimi smo v preteklosti delali v slovenskih podjetij, je po mojem mnenju nekje na meji med Stopnjo 1 in Stopnjo 2 – do neke mere že imajo občutek, da lahko s ciljno naravnanostjo spreminjajo stvari okoli sebe, vse preveč pa jih še vedno za situacijo, v kateri so, za stres, za svoj potencialni neuspeh… krivi druge ali nekaj drugega – gospodarstvo, svoje nadrejene, organizacijo, celo politiko…

Višje, kot smo na lestvici nivoja zavesti, bolj se zavedamo tega, da je vse, kar se nam dogaja, v veliki meri odvisno od nas samih. Da si v bistvu sami kreiramo svoje življenje. In če verjamemo v to, da lahko sami spremenimo vse, kar nas ovira na poti do svojih ciljev, se bo to tudi dejansko začelo dogajati. In s tem bomo lahko močno vplivali tudi na ljudi okoli sebe, v našem primeru na svoje sodelavce in jim pomagali, da se tudi sami premaknejo višje.

Če na kratko povzamem: če želimo voditi svojo ekipo v duhu vsega, kar nam ta trenutek prinaša kompleksno poslovno okolje, moramo voditi avtentično, zato pa moramo postati zavestni vodje, globoko pogledati vase in malo počistiti sami pri sebi, šele nato pa se osredotočiti na druge – na člane našega tima in ostale deležnike, ki nam pomagajo pri doseganju naših ciljev.
 

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Man shaking hands with hand coming out of a computer screen

Dvig tehnološke pismenosti

People fitting gears around a rocket representing teamwork

Sprememba nadzora v zaupanje

Senca vodje v obliki heroja

Novodobno vodenje: Nov dogovor o sodelovanju

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.