People sitting on the ground

Zakaj je team building pomemben?

5 min

Team building je najpomembnejša naložba, ki jo lahko naredite za svoje ljudi. Gradi zaupanje, rešuje konflikte, spodbuja komunikacijo in poveča sodelovanje. Učinkovit team building viša motivacijo, predanost, inovativnost, sodelovanje …

Uspešno timsko delo je ključno za uspešno podjetje. Zato se je razvoja timskega dela v posameznih timih in pri vodstvenih kadrih potrebno lotiti celostno, strateško ter na nivoju celotnega podjetja. Korporativna kultura in vrednote organizacije so 'lepilo' med posamezniki in timi v organizaciji, ki le-to dela specifično. Po našem prepričanju je prav kultura osnova za vse, kar se dogaja v organizaciji: od sodelovanja, do poslovnih procesov in odnosov z naročniki. Timsko delo moramo torej načrtno graditi z raznimi timskimi dogodki, od delavnic do aktivnih programov.

Teamwork collaboration, connection, success

Izboljša sodelovanje in komunikacijo

S team building programom lahko timi odkrijejo, katere tehnike pomagajo doseči željene rezultate. Ko imajo jasen cilj, ki ni povezan s stresom in pritiskom dela, so lažje objektivni pri evalvaciji. Poiščejo področja, na katerih so bili tekom programa uspešni, in področja za izboljšavo. Na koncu lahko pripravijo tudi akcijski načrt, ki jim bo pomagal izboljšati komunikacijo in sodelovanje znotraj tima in med timi.

 

Zaposlenim pokaže, da se lahko zanesejo na sodelavce

Preproste aktivnosti ljudem pomagajo spustiti zidove. Veliko lažje zaupajo sodelavcem, ko gre za manjše, nepomembne naloge. Timski dogodki dajo dobro izkušnjo, kjer se lahko zanesejo na sodelavce. Na ta način okrepijo odnose v netveganih situacijah in zaupanje prenesejo v delo, kjer so vložki večji. 

workshop

Pomaga ustvariti varno okolje za reševanje sporov

Frustracije in konflikti lahko močno zmanjšajo potencial za uspešnost tima. Manjši konflikti zaposlenim pomagajo razviti temeljne veščine za reševanje sporov. Skupno premagovanje ovir jih zbliža in izboljša odnose. Izboljšanje odnosov je eden glavnih namenov team buildinga, saj tako ustvarijo varno okolje. 

 

Zaposlene navduši nad delom

Večina ljudi želi biti del nečesa večjega od sebe. Želijo opravljati delo, ki pripomore k skupnemu cilju. Team building ljudi opominja, da so del tima, in jih spodbuja, da dajo vse od sebe, saj je le tako tim lahko najboljši. Program je tudi odlična priložnost za razvoj novih veščin ali znanj, ki jim bodo pomagala pri doseganju ciljev. Zaposlene pusti z občutkom, da so pridobili nekaj dragocenega. 

team smiling

Ohranite dobro energijo tudi v pisarni

Za uspešen team building je ključno, da izkušnjo smiselno povežejo z vsakdanjim delom. Dobro energijo pa ohranite tudi v pisarni. Ne smete pozabiti, da gradnja tima ni enkratni dogodek temveč proces, za katerega morate dnevno skrbeti. 

 

Izbira programa

Pomembno je poudariti, da ni vsak team building program primeren za vsako ekipo. Pri izbiri programa morate biti pozorni na fazo razvoja vašega tima. Tekmovalni timski programi so lahko odlična izbira za skupine, kjer je zaupanje že zgrajeno in program predstavlja le zabavno prijateljsko tekmovanje. Za time, ki so v začetnih fazah razvoja, pa so primernejši sodelovalni programi, ki so namensko usmerjeni v spoznavanje, gradnjo zaupanja in izboljšanje komunikacije.

Pozorni morate biti tudi na strukturo ekipe. Športen program ni primeren za tim, ki ima člane, ki niso športno aktivni. Tudi če je v timu le ena takšna oseba, moramo upoštevati njihove omejitve, saj bo takšen team building za njih slaba izkušnja, ki ne bo pripomogla k izboljšanju timskega dela. Podobno se zgodi tudi pri digitalnih team buildingih (npr. VR: Neskončna zanka, kjer udeleženci uporabljajo VR očala), če imamo v ekipi starejše člane in jim ne damo prave opore za uspeh.
 

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

People celebrating after finishing team building program Beat the box

Spet v živo! 5 najboljših team building programov za povezovanje

Ekipa se veseli

Naš tim in njegovi člani

Hand drawing heart rate line

Uglašena ekipa kot eno utripa

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.