Slika ljudi, ki si med seboj zaupajo

Pet stvari, ki jih lahko naredite za povečanje zaupanja med zaposlenimi

Zaupanje je tisti ključni element, ki pospešuje in pogosto sploh omogoča timsko delo. Samo zaposleni, ki si zaupajo, bodo pravočasno delili svoje težave, prosili za pomoč, priznali napake in zaupali v delo svojih sodelavcev.

Zaupanje je tisti ključni element pri sestavi uspešnega in učinkovitega tima. Če si sodelavci med seboj zaupajo, bodo tudi bolj verjetno sodelovali, produktivno preživeli čas v službi in se zadovoljno vračali na delovno mesto. A vsak, ki je že uspešno izboljšal stopnjo zaupanja med zaposlenimi, ve, da to ni niti lahka niti kratkotrajna naloga. Sploh v raznolikih timih, ki imajo za sabo različna ozadja in drugače gledajo na stvari, je gradnja zaupanja izziv, ki se lahko zavleče v mesece ali leta. A na podlagi 15-letnih izkušenj dela s timi, ki si bolj in manj zaupajo med seboj, lahko pri TBAju z gotovostjo trdimo, da je ne glede na zahtevnost te naloge rezultat v vsakem primeru vreden truda. Najtežji so vedno ravno začetki; zato vam v tem blog zapisu predstavljamo pet enostavnih prvih korakov, ki jih lahko v zelo kratkem času implementirate v svoj odnos z zaposlenimi, če želite začeti proces gradnje bolj zaupljivega delovnega okolja.  

 1.        Bodite transparentni, sprejemajoči in iskreni.

Na transparentnost in iskrenosti temelji zaupanje. V podjetjih, ki uživajo veliko zaupanje med zaposlenimi, so tako vodilni kot ostali zaposleni odprti glede svojih ciljev, želja, pričakovanj in izzivov. Stvari, ki se tičejo vaših kolegov in vključujejo prihodnost podjetja, poskusite čim bolj transparentno deliti z ekipo; na sestankih delite načrte in izzive ter k istemu spodbudite vse prisotne. To nujno pomeni tudi, da nasprotnih mnenj ne boste obsojali ali diskreditirali; transparentnost s seboj prinese sprejemanje in spoštovanje drugačnih stališč, tudi ko to ni lahko. Na ta način boste hitro ustvarili okolje, v katerem se bodo ekipe počutile varno in cenjeno, kar je podlaga za razvoj zaupanja.  

2.        Držite se svojih obljub.

Nič ne poruši zaupanja hitreje od obljub, ki ostanejo neizpolnjene. Če se k nečemu zavežete, to tudi dostavite. Če se okoliščine spremenijo in izpolnitev obljube ni več možna, to odkrito delite s timom in jasno povejte, zakaj obljubljenega ne morete dostaviti. Če se vaša dejanja skladajo z vašimi besedami, vam bodo zaposleni zaupali, hkrati pa boste z zgledom k držanju svojih obljub spodbudili tudi ostale.  

3.        Manj nadzora vodi v večje zaupanje.

Predvsem vodilni radi preverimo, kako napredujejo projekti in ali vse teče v skladu z načrti. Žal gremo v tej skrbnosti pogosto predaleč, četudi so naši nameni dobri. Če podrejenim ves čas dihamo za ovratnik in preverjamo, kako so naredili svoje delo, to pošilja jasen signal, da jim ne zaupamo. Če želite, da zaposleni zaupajo vam, morate tudi vi zaupati njim; samo na ta način boste postavili temelje za zaupljivo okolje; to je okolje, v katerem se spoštujemo, verjamemo v sposobnosti drugega in si upamo deliti svoje mnenje, tudi če je drugačno od večinskega.  

4.        Pokažite ranljivost.

Sploh tisti na vodilnih položajih se pogosto bojijo pokazati svojo ranljivo plat, ker svoje pomanjkljivosti dojemajo kot šibkost. V resnici je prikaz ranljivosti orodje, ki vas predstavi kot bolj človeške in dostopne. Priznajte svoje napake in se ne bojte izpostaviti pomanjkljivosti svojega dela. Na ta način boste jasno pokazali, da ste tudi vi le ljudje, kar bo povečalo zaupanje zaposlenih do vas, in spodbudili ostale, da se nehajo skrivati za lažno samozavestjo. Ranljivost ustvarja temelj za boljše in bolj poglobljene odnose.  

5.        Vlagajte v kvalitetne dogodke.

Eden najhitrejših načinov za razvoj večjega zaupanja je, da poskrbimo, da njegovo moč vsakdo okusi na lastni koži. Številni naši team building dogodki so zasnovani tako, da morajo udeleženci z delitvijo nalog, določitvijo vlog in skupnim premagovanjem ovir pokazati zaupanje vase in v ostale člane tima. Ko človek enkrat začuti, kako je zaupati ostalim in biti tisti, ki mu zaupajo drugi, je lahko to transformativna izkušnja, ki za vedno spremeni, kako se bo vedel na delovnem mestu. Za gradnjo zaupanja sploh priporočamo team buildinge, kot so Verižna reakcija, Bridging the divide, Tovarna igrač in Na pravi strani. S specifičnimi predlogi, ki ustrezajo vašim specifičnim izzivom, pa vam z veseljem pomagamo; kontaktirajte nas!      

Zaupanje je katalizator, ki pospešuje in velikokrat sploh omogoča timsko delo. Če si zaposleni zaupajo, bodo pravočasno delili izzive, ki so jih zaznali, priznali svoje napake, prosili za pomoč, ko je to potrebno in zaupali v to, da bo delo ostalih narejeno tako, kot je treba. Čeprav je gradnja zaupanja v marsikaterem podjetju življenjski projekt kadrovske službe in vodilnih, lahko z doslednim upoštevanjem petih opisanih korakov že v kratkem času opazili neverjetno velik napredek.    

idi na blog