mission impossible team building

Misija nemogoče!

3 min

Naročnik: Mednarodno IT podjetje; 120 zaposlenih

Program: organizacija timskega dogodka za celo podjetje – 2 dni

Izziv: Podjetje je dobilo novo lastniško strukturo in s tem spremembo organizacijske kulture. To posledično privede do notranjih trenj obstoječe strukture in posledično težav pri vpeljevanju sprememb. Naročnik je želel zaposlenim skozi dokodek pokazati, da se želijo stvari lotevati na drugačen način, da ostaja vzdušje pozitivno in da je glavno vodilo za delovanje podjetja v naprej Odličnost poslovanja. 

Ključno sporočilo/cilj: združitev več korporativnih sporočil in komunikacija le-teh skoz nov tip hi-end teambuilding programa, kakršnega udeleženci v preteklosti še niso doživeli:

-    Nova lastniška struktura
-    Praznovanje okrogle obletnice podjetja
-    Odličnost kot vodilo dolgoročnega poslovanja

Opis rešitve/programa: Za orodje smo izbrali celodnevni timski program Misija: Nemogoče. Bistvo programa je, da vsi udeleženci v manjših mešanih timih z uporabo visokotehnoloških detektivskih orodij rešujejo kompleksne vohunske timske naloge in skupaj iščejo predmet, ki je zaklenjen v sefu v varni sobi na neznani lokaciji. S sodelovanjem v timu in med timi najprej najdejo varno sobo, potem pa s skupnimi močmi poiščejo kodo, odprejo sef in pridobijo iskani predmet. V tem primeru je bil “predmet” izmišljeni kemijski element Excellenium, ki bo celotnemu podjetju omogočil Odločnost poslovanja tudi v prihodnosti. 

mission impossible team building

Udeleženci so tako s serijo aktivnosti v in zunaj zaprtih prostorov po nekaj urah aktivnega sodelovanja odkrili 120 epruvet modro obarvane tekočine (v barvah njihove blagovne znamke) – Excelleniuma. Vsi udeleženci so ob zaključku dogodka ob uradni zdravici in govoru direktorja spili epruveto Excelleniuma in s tem omogočili svojo in skupno odličnost podjetja za naprej.

Dogodek se je zaključil z večernim Excellenium Partyjem z glasbo in plesom, kar je trajalo do jutra.

Rezultat: Dogodek se je kljub zahtevnosti udeležencev dotaknil večine med njimi. Po dogodku je bila opravljena tudi anketa o zadovoljstvu zaposlenih z dogodkom, ki je dobila najvišjo oceno. Korporativno sporočilo je bilo predano in pravilno razumljeno, kar je bilo eksplicitno potrjeno s strani naročnika. 

Opombe: Ker so bili udeleženci v preteklosti navajeni na enostavnejši tip korporativnih dogodkov, je bila ob tej spremembi nujna interna komunikacija z zaposlenimi, ki smo jo skupaj s kadrovsko službo in marketingom načrtno peljali že več mesecev pred izvedenim dogodkom. 
 

Savjeti za stvaranje pravih timova

Novost u aktivnostima, timskom radu i obuci

Igranje u orkestru

Harmonija struna s porukom da je nemoguće moguće

idi na blog