teambuilding

Izobraževanje notranjih trenerjev

5 min

KONCEPT TIMSKIH DELAVNIC:

Izobraževanje notranjih trenerjev za področja timskega dela in prenos znanja

 

Kompleksnost problemov in prepletenost organizacijskih struktur v današnjem strogem gospodarskem okolju zahteva vedno več povezovanja in sodelovanja med zaposlenimi v podjetju. Timsko delo pa se ne zgodi samo po sebi. Gradnja tima mora biti natančno načrtovan proces. V večjih podjetjih mora biti ta proces voden s strani kadrovskega ali izobraževalnega centra, izvajan pa seveda s strani vodij samih timov.
Če zaposleni in vodje poznajo osnovne zakonitosti timskega dela in jih tudi izvajajo v praksi, je lahko učinkovito timsko delo doseženo dokaj hitro in pozitivne posledice le-tega so lahko takoj zaznane pri vsakodnevnem delu. Za to pa so potrebna izobraževanja.
V večini primerov izobraževanja na področju timskega dela in aktivne timske programe izvajajo zunanji kvalificirani trenerji. Glede na trend rasti notranjega trenerstva, pa se lahko timsko delo ali izvajanje kvalitetnih timskih programov izvaja tudi s pomočjo notranjih trenerjev v podjetjih. TBA je pripravila program, gradiva in materiale ter predala del svojega znanja za izvajanje tovrstnih programov notranjim trenerjem.

Namen in cilji

Namen projekta je bil postaviti podjetju prilagojen timski program, ki bo nadgradil trenutno izvajanje teambuilding programov, ki so jih njihovi notranji trenerji izvajali za zaposlene v koči na Voglu. S tem namenom smo se trenerji TBA natančno pozanimali o vsebini dosedanjega programa in ciljih novega programa. Po nekaj uvodnih sestankih z naročnikom smo izoblikovali naslednje cilje:

-    Postaviti vsebinsko kvaliteten, strokoven in hkrati sproščen teambuilding program (delavnico + aktivni timski program) za zaposlene
-    Pripraviti dva nivoja enakega tipa timskih delavnic – za vodje in za ostale zaposlene
-    Pripraviti vsebinska gradiva za oba nivoja delavnic
-    Pripraviti material in vaje, ki jih bodo trenerji uporabili pri izvedbah timskih delavnic
-    Pripraviti zunanjo timsko aktivnost na Voglu za drugi dan programa
-    Pripraviti predlog testiranja osebnosti zaposlenih pred udeležbo na programu
-    Izvesti dva »Train the trainer« programa za skupino notranjih trenerjev, kjer bi prejeli vso potrebno znanje za izvajanje delavnic z zaposlenimi
-    Izobraziti zunanjega animatorja za izvedbo aktivnega »outdoor« programa na Voglu

 

Workshop delavnica teamwork

Izvedba

V nekaj tednih po uvodnih sestankih smo na osnovi določenih ciljev pri TBA natančno zasnovali koncept delavnic in takoj začeli s pripravo gradiv »Train the trainer« programa za notranje trenerje. Izdelali smo tudi specializirane vaje za program, kakršne uporabljajo tudi naši certificirani trenerji. Trening smo ga izvedli v dveh modulih v časovnem razmaku 14 dni. Vsebinsko smo predelali vso teorijo, praktične primere in vaje, ki naj bi jih na programu trenerji predajali svojim zaposlenim, hkrati pa smo dajali velik poudarek na obvladovanju skupinske dinamike pri podobnih programih, s katerimi imamo pri TBA veliko izkušenj.

Po izvedenih treningih in predaji vseh gradiv smo na sami lokaciji na Voglu izvedli še testni program, ki so ga že vodili notranji trenerji ob pomoči TBAja. S tem smo še zadnjič preverili vsebino, časovnico in pripravljenost trenerjev. Testna izvedba je služila tudi za dvig že tako visoke samozavesti za izvajanje popolnoma novega programa in kot popotnica notranjim trenerjem za kvalitetne izvedbe, ki so ga večkrat odlično izpeljali v prihodnjih mesecih.

Rezultat

V sezoni 2015 smo izvedli 22 dvodnevnih delavnic, ki se jih je udeležilo 329 udeležencev iz različnih področji dela. Delavnice je izvajalo 16 internih trenerjev. 

Glede na navdušenost, zainteresiranost in pozitivno naravnanost udeležencev, lahko izvedbo ocenjujemo kot zelo uspešno. Prav takšno sliko so nam pokazale tudi povratne informacije naših udeležencev.

Program so dobro sprejeli in aktivno sodelovali. Prvi dan, ki je potekal v naravi s pomočjo tabličnih računalnikov je bil za njih nekaj čisto novega a jim na koncu tablice v večini primerov niso predstavljale nobene ovire za nemoteno sodelovanje. Drugi dan, ki potekal v obliki delavnice pa je oblikovan zelo dinamično, sodelovanje udeležencev je ves čas ključnega pomena. Naloge v sklopu programa iz različnih zornih kotov osvetlijo pomen dobrega timskega dela, ki pa je ključnega pomena za storitveno dejavnost kot je trgovina.  

V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem delavnic na Voglu, in sicer z izvedbo 35 dvodnevnih delavnic.  
 

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Team building participants painting kids games

Moč družbene odgovornosti podjetij

Participants racing with their formulas

Hibridni dogodek: Formula 1

Tovarna zabave

Dogodek po meri: Factory of Fun

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.

 

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.