Na pravi strani

Zgradite raziskovalno postajo na Titanu in izboljšajte komunikacijo v timu.

  • 10 - 30
  • 2 - 3 ure
  • V dvorani
Team building participants  passing the information

Zgradite bazo na Titanu

Udeleženci, razdeljeni v manjše skupine, gradijo raziskovalno postajo na Saturnovi luni Titan. Da pridobijo materiale za izgradnjo, morajo opraviti zabavne izzive.

Informacije za izgradnjo postaje morajo prenesti po komunikacijski verigi od arhitekta do gradbenika. Arhitekt preda informacije o zgradbi kurirju, vendar z njim ne sme deliti načrta. Kurir nato informacije prenese gradbeniku, ki izdela raziskovalno postajo. 

Izboljšajte komunikacijo

Ko čas za gradnjo poteče, si ekipe ogledajo svoje zgradbe. Po krajši refleksiji, zgradijo še kompleksnejše konstrukcije.

Program je izvrstna komunikacijska vaja, ki ponazori, koliko informacij se med prenosom izgubi in spremeni. Ozavešča pomen empatije in prilagajanja komunikacije tako situaciji kot poslušalcu ter izpostavlja vrednost kakovostne povratne informacije.

S programom razvijate

  • jasno in učinkovito komunikacijo
  • podajanje povratne informacije
  • sodelovanje
  • empatijo

Related programs

Others who watched this program also looked

VR - La Casa de Dinero

Team building participants planning

In Step

Online team building: Art of Leadership

More programs