Raziskava zavzetosti

Samo če dobro poznamo trenutno situacijo, lahko ustvarimo premišljen načrt izboljšave.

  • 20 - 1000
  • Po dogovoru
  • Notranji
Oseba rešuje vprašalnik raziskave zavzetosti na delovnem mestu

Zakaj raziskava zavzetosti?

Raziskava zavzetosti zaposlenih je ključna za razumevanje splošnega zadovoljstva in predanosti delovni sili. Omogoča identifikacijo področij, ki potrebujejo izboljšave, kot so komunikacija, vodstvo ali viri za zaposlene. Poleg tega pomaga razumeti vzroke nezavzetosti in ponudi zaposlenim priložnost, da izrazijo svoje ideje in mnenja. Nenazadnje omogoča oceno učinkovitosti in dostopnosti vodij ter višjega vodstva. Z raziskavo zavzetosti lahko podjetje pridobi dragocene vpoglede, ki so potrebni za načrtovanje in prilagajanje organizacijskih procesov za povečanje predanosti in produktivnosti zaposlenih.  

Pomen poznavanja zavzetosti zaposlenih

Poznavanje zavzetosti zaposlenih je ključna za povečanje učinkovitosti podjetja. Rezultati pomagajo pri sprejemanju informiranih odločitev glede strategij, razvoja in dodeljevanja virov. Zgodnje odkrivanje nezavzetosti na primer preprečuje neučinkovitost in odhode zaposlenih. Poleg tega izvedba raziskave o zavzetosti zaposlenim nudi platformo za izražanje mnenja, kar samo po sebi krepi njihovo motivacijo; razumevanje njihovih potreb in prilagajanje nanje zvišuje zavzetost in zadržuje zaposlene. 

Kako poteka raziskava?

Potek raziskave zavzetosti zaposlenih pri TBA poteka na naslednji način:

  • Priprava vprašalnikov in distribucija med zaposlene (večinoma online oblika). 
  • Analiza in interpretacija izpolnjenih vprašalnikov s strani TBA in vodstva podjetja.
  • Identifikacija močnih področij in prostorov za izboljšave na izbranih področjih raziskave.
  • Ocena deleža zavzetih, nezavzetih in aktivno nezavzetih zaposlenih.
  • Priprava vizualnih prikazov podatkov skupaj z izsledki.
  • Po pregledu rezultatov sledi dogovor o naslednjih korakih in razvoj načrta za dvig zavzetosti ter izboljšavo identificiranih šibkih področij.

S sistematičnim pristopom in analizo podatkov TBA podjetjem omogoča celovit vpogled v stanje zavzetosti zaposlenih ter načrtovanje ukrepov za njeno izboljšanje.  

Povezani programi

Programi, ki so zanimivi za vas.

Computer with AI open, doing team building.

Revolucija dela z uporabo ChatGPT

Hekatlon uspešnih

Hekatlon

Young IT professionals welcoming new employees

Uspešen vzlet: prvi koraki za novozaposlene

Več programov
Naj bo tudi vaš tim pravi.

Še niste pripravljeni? Preberite si več o naših teambuildingih

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.