Faze razvoje tima

Faze razvoja tima - do zaupanja in uspešnosti v timu

3 min

Načrtno delo na povezovanju članov tima je naloga, ki bi jo moral imeti vsak vodja tima nenehno v mislih. Povezovanje sodelavcev v trden in povezan tim, ki si zaupa med sabo ni enkratni dogodek, pač pa dolgotrajen in konstanten proces.

Spremembe so stalnica tudi v timih

Delo, odnosi in vodenje v timu se tekom njegovega obstoja spreminjajo. Dobri timi poznajo te procese in se zato lahko bolje odzovejo na spremembe v timu. Obstaja več modelov, ki opisujejo ta potek dogodkov v timu, eden najuporabnejših je model psihologa Bruce Wayne Tuckmana, ki je bil razvit v 70tih letih prejšnjega stoletja.

Čeprav gre za relativno preprost model, pa izjemno dobro povzema bistvene razlike v različnih fazah razvoja tima, že Albert Einstein je dejal: »Make everything as simple as possible, but not simpler.«

Stages of team development

 

Timi poleg dobrega vodenja potrebujejo dodatno spodbudo v obliki timskih delavnic in aktivnih timskih programov – ob prehodu med razvojnimi fazami in ob večjih spremembah znotraj tima ali v njegovem poslovnem okolju.

  1. Faza oblikovanja – v tej fazi se timi organizirajo in pripravljajo na skupne projekte. Timski programi lahko tukaj pomagajo članom tima pri spoznavanju, gradnji zaupanja in poenotenju pričakovanj. V fazi oblikovanja bi se takšna spodbuda morala zgoditi nekje v prvih treh mesecih od postavitve tima oz. vsaj tri mesece pred veliko spremembo v timu. 
  2. Faza viharjenja – vsak tim gre za krajše ali daljše obdobje skozi fazo viharjenja. Ker so tukaj konflikti pogosti, lahko timski programi pomagajo pri mediaciji in reševanju konfliktov, izmenjavi mnenj ter uvajanju pravilnega sistema vodenja in komunikacije.
  3. Faza urejanja – te faze ni težko prepoznati, saj se tukaj stvari začnejo »pravilno sestavljati«, hkrati pa se vzpostavi visoka raven zaupanja. Timski programi v tej fazi pomagajo timu urediti pravila delovanja, določiti procese in popolnoma poenotiti skupni cilj ter pot do njega.
  4. Faza delovanja – ko se faza urejanja zaključi, začne tim uspešno opravljati svoje naloge – energija je usmerjena v delo in manj v medosebne odnose, kar močno dvigne njegovor učinkovitost. Uspešno delo, ki ga tim v tej fazi opravlja, je dobro nagraditi. 

Vsaka večja sprememba v timu ali v njegovem okolju prinese dodaten stres za njegove člane, to pa posledično pripelje do različnih pričakovanj, konfliktov in posledično tudi padec zaupanja med člani, ki pa je osnova za učinkovito timsko delo. Naloga modernega vodenja je torej zagotavljanje odprte komunikacije timov v času spopadanja z izzivi in negovanje ravni zaupanja tako med sodelavci, zaposlenimi in vodji ter do organizacije.

 

Dani Polajnar, direktor, TBA

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Zadovoljni ljudje se veselijo team buildinga

Katere tri elemente mora vsebovati team building?

Vodilni so spregovorili: team building je prihodnost posla

Raziskava vodilnih potrjuje: team building je prihodnost posla

Violine za glasbeni team building program

Glasbeni team buildingi: transformativna moč

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.

 

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.

Image CAPTCHA
Prosimo prepišite znake iz slike.