Smisel teambuildingov

Smisel teambuilding programov

3 min

Zakaj teambuildinge uvajati v delo s timi je povsem legitimno vprašanje.

Teambuilding je relativno modern pojem, kar pa ne pomeni, da se tovrstne aktivnosti niso dogajale že prej. Kjerkoli je bila potreba po najvišji možni stopnji učinkovitosti, so v skupini poskušali ustvarjati kohezivnost, saj so se zavedali, da le ta vodi do želenega sodelovanja in rezultatov.

Kot ene prvih timov lahko razumemo rimsko enoto imenovano „contubernium”. Predstavljala je enoto 8 mož, ki je bivala v istem šotoru, jedla iz istega kotla in vedno sodelovala skupaj v boju. Vojakov niso povezovali le urjenje in vojaški dril, temveč predvsem skupne izkušnje in skupno življenje. Lahko bi rekli, da je ta pojav praoče modernega teambuildinga. Seveda se je tekom zgodovine razvijal in se ob koncu 20. stoletja, pod danes poznanim imenom, dodobra zasidral v moderni poslovni svet.

Zakaj torej teambuilding? 

Vseeno pa se lahko povsem legitimno vprašamo : “Zakaj teambuildinge uvajati v delo s timi?”, saj vodje v modernih podjetjih večino stvari gledajo skozi prizmo ekonomske učinkovitosti. Teambuilding (kvalitetni) lahko predstavlja znatne izdatke in pri tem se zastavlja vprašanje, kakšen je/bo ROI. Zakaj je ROI po pravilno izvedenem teambuilding programu pozitiven?

Time praviloma sestavljajo ljudje z različnimi znanji, izkušnjami in osebnimi karakterji. Prav ta različnost prinese kresanje idej, tiste majhne vsakodnevne konstruktivne konflikte, ki prinašajo spremembe in svež veter v poslovanje. Kako pa lahko ljudje s tako različnimi pogledi delajo skupaj, ne da bi se njihovi odnosi skrhali zaradi konfliktov? Odgovor: timi morajo načrtno graditi kulturo medsebojnega spoštovanja in zaupanja. 

 

Smisel Teambuilding programov

 

Teambuilding pomeni razvoj veščin 

Ko ljudje delajo skupaj v smislu pravega sodelovanja, je rezultat sinergičen; to pa vpliva na produktivnost, inovativnost, kvaliteto, kakor tudi na zadovoljstvo zaposlenih. Razsežnost, koliko je “tim” v resnici pravi tim, pa je odvisna od komunikacijskih in vodstvenih veščin vseh članov tima, ne le vodje. Da bi razvili te veščine, pa se vedno več organizacij poslužuje programov, ki so namenjeni vzdrževanju vezi med člani timov, t.i. teambuilding oz. team building programov. S tem timi načrtno delajo na vzdrževanju pozitivne skupinske dinamike, se dosti lažje spopadajo z izzivi pri delu in hitreje izničijo konfliktne situacije. 

Teambuilding programi najbolj vplivajo na razvoj veščin, kot so:

  • skupno reševanje problemov
  • timsko načrtovanje (postavljanje ciljev)
  • učinkovita komunikacija
  • individualna in skupinska predanost
  • obvladovanje in reševanje konfliktov
  • participativno odločanje
  • razumevanje in spoštovanje različnosti
  • timski duh, zaupanje in soodvisnost

Te mehke veščine pa so v sodobnem hitro spreminjajočem se svetu izrednega pomena. Hitri spremembi mora slediti hitra reakcija. Ta pa je možna le, če člani organizacije posedujejo zgoraj opisane veščine, vodstvo pa tovrstno izpopolnjevanje kadra podpira in spodbuja.

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Vodilni so spregovorili: team building je prihodnost posla

Raziskava vodilnih potrjuje: team building je prihodnost posla

Violine za glasbeni team building program

Glasbeni team buildingi: transformativna moč

Hopeful image of sky

Ugotovitve projekta Aristotel

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.

 

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.