Hopeful image of sky

Ugotovitve projekta Aristotel

Kako je Googlov eksperiment revolucionariziral timsko delo

V modernem svetu je timsko delo kluč do poslovnega uspeha. Tisti, ki razumejo, kako iz skupka ljudi ustvariti učinkovito delovno ekipo, ta ključ imajo. Pri razumevanju procesa, ki do tega pripelje, enega največjih doprinosov predstavlja Googlov projekt Aristotel. V današnjem blog zapisu se posvečamo najpomembnejšim Googlovim ugotovitvam – in seveda tudi temu, kako jih lahko izkoristite za še večji uspeh ekipe v vašem podjetju.

2016: eno največjih let za timsko delo

Leta 2016 je Google začel ambiciozen projekt: želeli so ugotoviti, kaj dela uspešne time uspešne. Svojo novo raziskavo so poimenovali projekt Aristotel. Zakaj? Ker ravno temu grškemu velikanu pripisujemo slavno ugotovitev, da je celota večja od seštevka njenih delov. V duhu te antične modrosti je Google želel identificirati ključne faktorje, ki uspešne time ločujejo od manj uspešnih. Kaj je tisti element, ki povzroči, da tim skupno preseže seštevek produktivnih outputov posameznikov? Rezultati še danes inspirirajo vrhunske vodje. Glavna skrivnost, ki so jo pri Googlu razkrili, je, da uspeh tima ni odvisen od posameznikov v njem. Odvisen je od tega, kako ti posamezniki delujejo skupaj.

Ključne ugotovitve: osnova našega team building pristopa

Projekt Aristotel je izpostavil ključne elemente, ki morajo biti del uspešnega tima, ki preseše seštevek outputa posameznih članov. Raziskovalci so ugotovili, da je uspešnost timov odvisna od različnih dejavnikov, kot je psihološka varnost, zanesljivost preostalih članov, jasna struktura in razdeljenost vlog. Naša team building agencija je precej starejša od Googlovih ugotovitev – so pa nas rezultati projekta Aristotel spodbudili, da smo še enkrat izvedli refleksijo, povezano z našo team building ponudbo, in preverili, ali naši team buildingi vključujejo vse ključne elemente. Kar se ni skladalo, smo spremenili. Z dobro zastavljenim team building programom, ki temelji na dejanskih raziskovalnih ugotovitvah, ustvarimo okolje, v katerem uspevajo najpomembnejši elementi timskega uspeha: zaupanje, jasna komunikacija in ambiciozna kolaboracija.

Psihološka varnost: osnova timskega dela

Najpomembnejša ugotovitev Googlovih raziskovalcev je bila, da je psihološka varnost najpomembnejši element uspešnih timov. Samo v okolju, v katerem se počutijo varne, bodo člani tima pripravljeni tvegati in izpostaviti svoj unikaten doprinos. Strah pred obsojanjem ubija produktivnost in kreativnost – psihološka varnost pa je idealen protistrup. Prav z vzpostavljanjem psihološko varnega okolja, ki spodbuja odprto komunikacijo in dvosmerno spoštovanje, se ukvarja večina naših team building programov. Na površju sproščena aktivnost ne okrepi le medosebnih odnosov, ampak odpre pot resničnemu inovativnemu mišljenju.

Jasne vloge in cilji

Jasnost vlog posameznih članov tima in defiiniranost ciljev, za katere se ti člani borijo, je zelo pomembna pri dejanskem doseganju le-teh. Del naših team buildingov prestavlja prepoznava unikatnih močnih področij tako pri sebi kot pri delovnih kolegih. Če so vloge jasno definirane in jih zasedajo ljudje, ki jih dejansko obvladajo, ustvarimo produktivno delovno okolje, v katerem vsak član razume svojo vlogo in njen pomen v širšem kontekstu.

Zanesljivost ostalih članov

Možnost zanesti se na preostale člane tima se tesno povezuje z motiviranostjo celotne ekipe. Naši team building programi poskrbijo za to, da so pričakovanja do vsakega člana ekipe jasna vnaprej, cilj pa lahko udeleženci dosežejo le, če se vsak zaveda svoje vloge in jo tudi opravi. Samo jasno razdeljene vloge in naloge, ki jih člani tima dejansko opravijo, lahko ustvarijo kulturo osebne odgovornosti in ponosa – ti dve lastnosti pa tim spodbudita k odličnosti v njihovih kolektivnih nalogah.

Rezultat: transformirana ekipa

Z upoštevanjem vodil Googlovega projekta Aristotel ustvarimo team building, ki preseže popoldansko uživanje na račun firme. Večina udeležencev poroča o transformativni izkušnji, ki ekipe temeljno spremeni in jih spodbudi k delu v novih dimenzijah sodelovalnosti in inovativnosti. Take vrste pristop pripelje do dejanskih, oprijemljivih razlik v timskem delu in zadovoljstvu članov ekipe.

Verjamemo v transformativno moč dobro zastavljenega team buildinga, ki upošteva jasno strukturo, definirane cilje, razdeljene vloge in psihološko varno okolje. V celoti projekt Aristotel ni le set raziskovalnih ugotovitev. Je osnova za delo naprednih podjetij, ki vejramejo v Aristotlovo modrost: ekipa je več kot le seštevek individualnih sestavnih delov.  

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Vodilni so spregovorili: team building je prihodnost posla

Raziskava vodilnih potrjuje: team building je prihodnost posla

Violine za glasbeni team building program

Glasbeni team buildingi: transformativna moč

Hopeful image of sky

Ugotovitve projekta Aristotel

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.

 

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.