Ali zares potrebujete timsko delo na daljavo?

Ali zares potrebujete timsko delo na daljavo?

10 min

Za timsko delo na daljavo potrebujete veliko znanja in načrtnega dela.

dr. Luka Jan

Programski direktor

Zaupajte mu. On je doktor!

dr. Luka Jan

3

Delo na daljavo bo vsaj v neki obliki postalo nova normalnost. Katere kompetence potrebujemo, da bomo lahko pri tem uspešni? Kaj potrebujejo vodje? Kaj morajo razvijati kadrovske službe?

Timi, ki so se uspešno soočili z delom na daljavo, so nas naučili, da so pri delu na daljavo potrebne  iste kompetence, ki nam omogočajo tudi uspeh v »normalnem« svetu. Razlika pa je predvsem ta, da so na daljavo še veliko bolj pomembne, saj je pravo timsko delo na daljavo veliko bolj odvisno od vseh komponent, ki jih lahko v pisarni še nekako nadomestimo. Preden začnete razvijati timsko delo na daljavo, si odgovorite na naslovno vprašanje? V kolikor je odgovor NE, potem poskrbite, da bodo vaši procesi in način dela temu primere. Pri TBA verjamemo v moč timskega dela. Verjamemo, da bomo le na ta način uspešni na globalnem trgu vse bolj prežetem z umetno inteligenco. Verjamemo, da lahko skupina posameznikov ustvari nekaj več in se pri tem tudi bolj zabava. Že več kot 10 let pomagamo ustvarjati prave time v Sloveniji in tujini. Vendar samo vera v timsko delo tega ne zagotavlja. Imate v vaši ekipi vse potrebno za virtualno timsko delo?

timsko delo na daljavo

Zgornja shema prikazuje najbolj pomembne kompetence, ki jih potrebuje posameznik, člani tima, vodja in kadrovska služba, za uspešno timsko delo na daljavo. 

Za uspešnost posameznikov so ključne kompetence, ki odražajo sposobnost samostojnega dela: proaktivnost ali aktivno iskanje potrebnih virov in odpravljanje težav, odpornost - sposobnost, da delujemo v negotovosti in se načrtno sproščamo. V domačih pisarnah je zelo pomembno kvalitetno upravljanje s časom in napajanje na notranjih virih motivacije ter seveda – digitalna pismenost, ki nam omogoča učinkovito dostopanje do potrebnih informacij. Vse, razen zadnje, nam pomagajo tudi sicer, vendar pa ne pridejo tako do izraza kot ravno pri delu na daljavo.

V kolikor naše delo zahteva sodelovanje, iskanje rešitev in ustvarjanje novosti, pa se moramo zanesti tudi na kompetence timskega dela. Pri delu na daljavo pridejo v ospredje empatičnost ali sposobnost vživljanja v počutje drugih, razumevanja in sprejemanja. Veščine komunikacije, še posebej zato, ker delujemo na omejenih kanalih (e-mail, glas). Veščine sodelovanja, predvsem sposobnost gradnje zaupanja na daljavo, kjer pomembno vlogo odigrajo naša zanesljivost, iskrenost, spoštovanje drugih, ter ranljivost. Prodornost še pridobi na pomenu, saj imamo omejene kanale po katerih lahko prenašamo naše ideje, na konferenčnem klicu pa smo še toliko hitreje preslišani. Vsekakor pa je za timsko delo v tako spreminjajočem se svetu nujna tudi agilnost – sposobnost hitrega in enostavnega spreminjanja, zmožnost prevzeti drugačno vlogo in ubrati drugačno pot do cilja.   

 V večini primerov je timsko delo na daljavo predvsem odvisno od vodje. V nasprotju z delom v pisarni se zaradi prostorske ločenosti in malo naključnih interakcij kohezija med člani tima sama po sebi ne more razviti. V primeru zanemarjanja komponent timskega dela se stvari hitro obrnejo in poslabšajo, saj v izolaciji vsak vleče v svojo smer. Tako je timsko delo na daljavo možno le z načrtnim delom in vložkom energije. Je bistveno težje doseči, kot v običajnem okolju in zahteva velike napore s strani vodje. Na drugi strani pa bomo le tako prišli do pravih rezultatov, ki nam bodo zagotavljali uspeh v visoko konkurenčnem svetu.

remote teamwork

Osnovna naloga vodje tako postane komuniciranje smisla in ozaveščanju končne destinacije. Posameznikom pomaga, da najdejo povezavo med njihovim poslanstvom in poslanstvom tima. Pri tem mora pazljivo uvajati spremembe. Predvsem se je potrebno upreti tendencam, da vpeljemo 100 sprememb na enkrat. Osredotočimo se na tiste prave in ko te zaživijo, se premaknimo naprej. V ospredje na daljavo pride tudi prenos optimizma, ki pa mora biti pristen. Pri delu s posamezniki je ključna ustrezna povratna informacija, ki spodbuja rast in razvoj, ter krepi zaupanje. Zavestna gradnja skupne identitete, kulture in načrtovanje aktivnosti, ki povezujejo posameznike so nujno potrebni za razvoj tima.

Kadrovske službe se v teh »kriznih« časih še poveča. Tiste, ki zdržijo pritiske, lahko posameznikom in timom nudijo nenadomestljivo podporo na poti do uspeha. Pomagajo pri prenovi procesov, odstranjevanju birokratskih ovir, podpori vodij, iskanju kadrov in organizaciji ustreznih izobraževanj s katerimi zaposlene dvigujejo na ustrezni nivo. Pri tem si lahko zelo pomagajo s prevajanjem kulture podjetja do zaposlenih in podpirajo vodje pri njihovih naporih razvijanja timskega dela. 

Kako vas lahko pri razvoju timov podpremo? Predvsem skozi razvoj zgoraj naštetih kompetenc. Na naših online delavnicah lahko vodje dobijo uporabna orodja za vodenje svojih virtualnih timov. Z našimi virtualnimi moderacijami pomagamo timom doseči nove dogovore o sodelovanju in hitreje vpeljati spremembe v dnevno rutino.  Z našimi online teambuilidng programi omogočamo nepozabne izkušnje, povezujemo, krepimo jedro ekipe in pomagamo živeti vrednote vašega podjetja ter tako skupaj z vami ustvarjamo prave time.

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Majhna skupina se pripravja na team building

Kako organizirati team building za manjše skupine v 5 enostavnih korakih

Ekipa se veseli po zaključenem team building dogodku

V enem mesecu moram ekipo peljati na teambuilding. Kaj naj naredim?

Ljudje se prerekajo zaradi konflikta

Reševanje konfliktov v timu: kako jih spremeniti v priložnost za rast?

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.

 

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.