Tovarna zabave

Dogodek po meri: Factory of Fun

4 min

Zaradi uvajanja nove vizije in namena podjetja je bilo ključno sporočilo dogodka “Bringing fun into every home”.

Naročnik: Mednarodno IT podjetje; 300 udeležencev

Dogodek: dvodnevni timski dogodek za vse zaposlene

Izziv

Podjetje je nedavno uvedlo novo vizijo in namen podjetja, ki ju je skozi dogodek želelo komunicirati z udeleženci dogodka. Dogodek naj na osnovi korporativnih vrednot predstavi to vizijo in namen, hkrati pa z nivojem izvedbe pokaže vsem zaposlenim, da delajo v enem najboljših podjetij v svoji branži. Podjetje je v preteklosti izvedlo že več nadstandardnih timskih dogodkov in eden od izzivov je bil, da bo ta dogodek še boljši od prejšnjih.

Cilj

Z uvajanjem nove vizije in namena podjetja je bilo ključno sporočilo dogodka “Bringing fun into every home”. Podjetje je nedavno razširilo tudi delovanje svojih aplikacij na vseh IT platformah, kar se je moralo tudi jasno razbrati iz poteka in korporativnega sporočanja na samem dogodku.

Opis rešitve

Naročniku smo svetovali, da naj bo glede na novo vizijo dogodka le-ta osnovan na emocijah. Lokacijo smo zato iskali na najmanj premožnem delu Slovenije, kjer bi udeleženci izdelovali igrače in jih nato preko lokalnih dobrodelnih organizacij podarili najbolj ogroženim družinam regije. Sporočilo “Bringing fun into every home” bi tako v fizični obliki predali tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Pripravili smo program Factory of Fun.

V ta namen smo najeli zapuščene hale bivše tovarne Mure (v stečaju), jih preuredili in v njih postavili proizvodne linije, na katerih so udeleženci kasneje šivali in izdelovali igrače različnih tipov. Sodelovali smo z različnimi podizvajalci, vključno z bivšimi zaposlenimi šiviljami v Muri, ki so še doprinesle k čustvenemu naboju dogodka.

V dopoldanskem času so udeleženci na 21 linijah po natančnih navodilih v manjših timih izdelovali 23 različnih tipov igrače. Simulacija proizvodne linije in fizično delo z rokami je bila nekaj popolnoma drugega, kar udeleženci počnejo v vsakdanjem poslovnem svetu. Poleg zabavnega in učinkovitega timskega dela so proizvodnje linije simulirale tudi različne platforme, na katerih je podjetje po novem postavljalo svoje IT produkte. Rezultat dela je bilo več kot 200 igrač, ki so jih kasneje pod veliko jelko za božično darilo prejeli otroci iz socialno ogroženih družin, nekaj didaktičnih igrač pa je našlo svoj prostor v Mursko Soboških vrtcih. Ob zaključku dopoldanskega dneva dogodka je podjetje igrače predalo Zvezi prijateljev mladine Murska Sobota, ki je poskrbela za distribucijo igrač pravim otrokom in organizacijam.

Popoldanski del dogodka je bil sproščene timske narave, ko so udeleženci lahko izbirali med 18 različnimi timskimi aktivnostmi, katerih so se udeležili po želji. Vse aktivnosti so bile vsebinsko vezane na lokacijo, zgodovino ali kulturo Prekmurja. Dan se je zaključil s tematsko večerno zabavo.

Rezultat 

Poleg tega, da so otroci iz socialno ogroženih družin v dar fizično prejeli 200 igrač, je dogodek uspešno podprl vpeljevanje nove vizije in namena podjetja. Program je poudarjal prava sporočila in jih prepletel z močno emocionalno noto, kar je še poglobilo predanost udeležencev.

Opombe: Dogodek je bil močno podprt z interno komunikacijo že pred izvedbo. Zato smo posneli promocijski video, v katerem je v vlogi direktorja Mure nastopal eden od zaposlenih v podjetju naročnika, ki je povabil sodelavce k delu v novi tovarni. S kadrovsko službo smo na internetu odprli prijave na vnaprej določena nova delovna mesta – od izdelovalcev enostavnih, do kompleksnih igrač. Ta promocija je močno dvignila pričakovanja in skupinsko dinamiko že pred samim dogodkom.

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Team building participants painting kids games

Moč družbene odgovornosti podjetij

Participants racing with their formulas

Hibridni dogodek: Formula 1

Tovarna zabave

Dogodek po meri: Factory of Fun

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.

 

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.