teambuilding

Heroji Troje

3 min

Ko so zaposleni navajeni delovati kot posamezniki in sami sprejemati odločitve, je težko delovati kot uigrana ekipa. S pravilnimi vajami in dobro analizo pa lahko povežemo posameznike in povečamo učinkovitost ekipe.

Naročnik: Veliko mednarodno tehnološko podjetje; 50 vodilnih direktorjev

Program: nadgradnja poslovne konference – 5 ur

Izziv: najvišji direktorji v podjetju so delovali zelo regionalno in bili vajeni postavljati lastne strtategije, usmerjene na lokalne trge. Z organizacijo dvodnevne strateške konference so želeli postaviti novo, podjetju skupno strategijo in spodbuditi globalno in timsko razmišljanje direktorjev. To naj bi poudaril tudi zaključek konference v naši organizaciji.

Ključno sporočilo/cilj: ker direktorji v preteklosti na nivoju strategije niso delali kot uigrana ekipa, je bila želja skozi popoldanski timski dogodek dvigniti nivo timskega dela in strateškega razmišljanja direktorjev. Pripraviti smo morali program, ki bi to sporočilo poudaril in ga zaključiti z moderirano delavnico in evalvacijo uspešnosti programa.

Opis rešitve/programa: Kot osrednji timski program smo za naročnika pripravili poslovno strateško igro Heroes of Troy. Gre za poslovno simulacijo, ki se prične z veliko količino podatkov, ki jih morajo udeleženci preučiti, preden postavijo končno strategijo za začetek igre. Heroes of Troy je namizna poslovna igra, kjer skozi zgodovinsko zgodbo o Troji udeleženci pomagajo bežati Parisu pred Agamemnonovo vojsko, ki mu je ves čas za petami. 

 

Heroes of Tro team building

 

Po tem, ko udeleženci sestavijo pravi tim mitoloških junakov, se odpravijo na navidezno pot, kjer jih čaka serija nepredvidenih presenečenj, ki zahtevajo pravilno prilagajanje strategije danim razmeram. Kombinacija strategije, takrike, timskega dela in fleksibilnosti ekipe lahko ekipam omogoči, da njihova ekipa pride do cilja preden jih Agamemnon ujame. Agamemnon v tem primeru predstavlja konkurenco, nepredvideni dogodki trg, pot pa vizijo podjetja, v katerem delujejo.

Po zaključeni zabavni a kompleksni timski igri so udeleženci po skupinah pod vodstvom usposobljenega moderatorja natančno analizirali način delovanja svoje ekipe in le-to primerjali s svojim delovanjem v realnem poslovnem svetu. Vse ključne ugotovitve so jasno povzeli in jih predstavili ostalim ekipam v dvorani. S povzetkom vseh dognanj je dogodek s svojim govorom zaključil director podjetja.

On-line: Heroji Troje

Rezultat: Med in po samo strateški igri so udeleženci hitro spoznali, kje na nivoju timskega dela in strateškega razmišljanja so njihove prednosti in slabosti. Na koncu so bile le-te jasno izpostavljene in kmalu so ugotovili, da so imele ostale skupine zelo podobne izzive. Ključne med njimi so izpostavili in se predali temu, da jim bodo na nadaljnjih srečanjih in izobraževanjih dajali prioritetno mesto.

Opombe: Naročnik je bil že v naprej opozorjen, da gre je Heroes of Troy kompleksen in ciljno usmerjen timski program, za katerega bodo udeleženci porabili veliko energije. Ker je bil izveden po dopoldanskem poslovnem delu conference, so bili na koncu utrujeni. Zato smo naročniku že pred tem svetovali, da zvečer za udeležence pripravi sproščen in zabaven program, kar so tudi storili.

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Team building participants painting kids games

Moč družbene odgovornosti podjetij

Participants racing with their formulas

Hibridni dogodek: Formula 1

Tovarna zabave

Dogodek po meri: Factory of Fun

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.

 

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.